Bülent Yavuz YILMAZ 2009


Bugüne kadar 7 kişisel sergi açmış ve çeşitli karma sergilere katılmış olan Bülent Yavuz Yılmaz 1971 de Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. 1991 de girdiği Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünü 1995 de bitirdi. Sanatçının resminin ana dinamikleri insandır. İnsan ve onu çevreleyen yaşamsal alanın tüm imgeleri onun resminin ana temasıdır. İzlenimleri, yaşamsal estetik algı süzgecinde değişir soyut bir biçime dönüşür. Fırçası kimi zaman coşkulu, kimi zaman hırçın, kimi zaman melankoliktir. Resimleri armonik, ritimsel ve içseldir. Renkleri ustalıkla dizer, lekeyi, dokuyu tüm bu soyut anlatımın içinde ustalıkla ele alır. Resimleri renklerle tamamlanmış lirik şiirlere benzer. Sanatçının galerimizdeki ilk sergisidir.

Sergide yer alan ürünlerin bedelleri 400 - 2000 $ arasındadır.


Ürünleri;1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28