Hayrettin OKAY <2007


1938 İstanbul doğumlu olan Hayrettin Okay Jeoloji Yüksek Mühendisidir. Resme olan ilgisi hocası Şefik Bursalı'nın yönlendirmesi ile başlamıştır. Resim sanatına giderek yoğunlaşan sanatçı, önceleri profesyonel desen çizimleri yapmış, daha sonra suluboya çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yerel değerleri belgesel bir anlayışla ele alan sanatçı, yapıtlarında çevreyi yansıtır. Sokaklar,evler, bahçe kapıları, tekneler ve görünümler. Genellikle eskinin yerel görüntülerini işleyen Hayrettin Okay "Rengi seviyorum. Özellikle eskiyi suluboyada tanımlamak bir başka güzel oluyor. Suluboyanın saydam renkleri eskinin mistik havasını daha derinden duyumsatıyor" diyor. Sanatçının coşkulu, duygulu ve ustaca yapılmış olarak betimlenen yapıtları bir çok özel koleksiyonda yerini almıştır.Şimdiye kadar 11 kişisel sergi açmış olan sanatçı birçok karma sergiye de katılmıştır. Hasan Keyf Hasankeyf, Güneydoğu Anadolu'da Batman ili sınırları içinde yer alır. Mağara meskenleri ile bilinen,çok eski çağlara ait bu yerleşme yerine önceleri Kefa adı verilmişti. Burası Diyarbakır ile Cizre arasında kara ve su yolları üzerinde konak yeri ve köprübaşı hizmetini görüyordu. Roma İmparatorluğundan Abbasilere daha sonra Mervanilere ve Artukoğullarının eline geçti. 1011-1231 arasında Artukoğullarının başkenti idi. 1231'den sonra Eyyubilerin hakimiyetinde idi. 1260'da Moğollar şehri yakıp yıktı. Akkoyunlular zamanında bu yerleşim yeri yeniden canlandı. 1516'da İran Safevilerinden Osmanlıların hakimiyetine geçti. Hasankeyf'in ortaçağdaki islam yönetimi dönemlerinden kalma yapıtların bir bölümü ayakta durmaktadır. Eyyubi sultanı Süleyman tarafından 1409'da yaptırılan Rızk Cami, Dicle üzerindeki Artukoğullarının eseri olan köprü,1300'lü yılların başlarında yapıldığı sanılan Ulu Cami, kale ve kale kapıları bu yapıtlardan başlıcalarıdır. Dicle üzerindeki köprünün büyük kemerinin açıklığı 40 metredir. Şehrin karşı yakasında aralarında Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey'in türbesinin de olduğu birkaç yapı ve türbe günümüze ulaşabilmiştir. 1981 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Hasankeyf'deki tarihi eserler koruma altına alındı. Ilısu Barajının tamamlanmasından sonra sular altında kalacak olan Hasankeyf'in kurtarılma çarelerinin arandığı bir dönemde, bu sergimiz kültür dostlarına ithaf edilmiştir. Sitemizde sanatçya ait 17 adet eser sergilenmektedir.

Bu eserlerin fiyatları 200$-300$ arasındadır.

Resimleri büyütmek için üzerlerine tıklamanız yeterlidir.


Ürünleri;1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17