Erdinç ÜNLÜ 2010


30 yıldır sanatla toplumun bir kesimini bir araya getirmeye çalıştık. Bu çabalarımızın verimi son yıllarda ne yazık azalmaya başladı. Bunda toplum önderlerinin çok ciddi hataları, hatta baltalamaları olmasının yanı sıra bizlerin de, yani sanat ürünü üretenlerin ve bunu topluma ulaştırmaya çalışanların da hataları oldu. Ortaya konan işler, yerlisi geliştirilmediği için belki bir bölümü kaçınılmaz olarak kullanılan ama anlaşılamayan yabancı terim ve kavramlar, anlaşılmazlığı bir özellik/üstünlük sanmalar, yanlış pazarlama yöntemleri, basında bu dalın toplumun olumlu gelişmesinde etkisinin önemini bilen yönetici ve bilgi aktaracak donanımda eleman sayısının yetersizliği vb birçok etmen burada sayılabilir. Bu etmenleri daha sonraki sergi duyurularında ele alacağız. Ancak bizce en önemli olan sunulan işin onu paylaşanların yaşam niteliğinin artmasına katkı sağlamasıdır. Ortaya çıkan işler kolay anlaşılabilir olabileceği gibi bilmeceye dönüşmemiş, izleyicinin düşünce yapısını ve merakını ileriye taşıyacak özellikte olmalıdır. Bu sergimizin anlatmaya çalıştığımız kavramlara iyi bir örnek oluşturacağı düşüncesindeyiz. 1962 Çanakkale doğumlu, 1992'de Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiş, bir süre İtalya'da yaşamış olan Erdinç Ünlü'nün sergilerini yıllardır açmaktayız. Ten duygusunu verebilmek için gereğinde tuvale sayısız kat boya süren, resmin klasik ustalarının kullandığı teknikleri geliştirerek uygulayan sanatçı, resim yapma nedenini ‘farklı estetik anlayışlarının aynı resim düzleminde birbiriyle çarpıştırılması sonucu açığa çıkan gerilim, bunu gerçekleştirirken ve sonrasında izlerken hissettikleriyle açıklıyor. Bu kez "Koza" kavramını işleyen sanatçı sergi alanında bizlere sürpriz düzenlemeler ve hedefler sunuyor. Erdinç Ünlü'nün bu sergideki hareket noktası Richard Bach'ın "Tırtılın kıyamet dediği şeye usta kelebek der" deyişi; "Değişmek ürkütür. Durduğun yer merkezdir; merkez güvenlidir. Sınırlar tehlikelidir. Sanatçı, doğası gereği sınırlarda dolaşır. Değiştirmek için değil, değişebilmek için. Sanatçı bilir ki, kendisi değiştiğinde, bir şeyleri değiştirmesi artık yalnızca bir zaman sorunudur. Tırtıl sadece kozayı bilir, kelebek de öyle. Koza her ikisini de bilir. Tırtıl kendi kıyametini yaratır. Sanatçı da öyle."


Ürünleri;1

Kozadan Çıkış

2

İpek

3

Kozadan Çıkış

4

İpek Dekolte

5

Kahin

6

Beyaz Rüya

7

Kraliçe

8

Yasakların Efendisi

9

Kelebek Etkisi

10

Mahkum

11

Kozadan Çıkış

12

Kozadan Çıkış 2 ad 24x16

13

Kozadan Çıkış

14

Kozadan Çıkış

15

Kozadan Çıkış

16

Kozadan Çıkış

17

Kozadan Çıkış

18

Kozadan Çıkış

19

Kozadan Çıkış

20

Kozadan Çıkış

21

Kozadan Çıkış

22

Kozadan Çıkış