Derya Yıldız 2015


1971 Ankara doğumlu. Resimle nefes alan, birçok sanat fuarına ve ulusal/uluslararası çalıştaya katılmış, başarılı altı kişisel sergi açmış olan sanatçı yaptığı işin duygu boyutuna kuramsal bilgiyi de eklemenin gereğine inanarak 3 yıl önce sınavla kazandığı Gazi Üniversitesi Resim Bölümündeki eğitimini önümüzdeki yıl tamamlayacaktır. Müzik yapanların resimlerinin yer aldığı bu sergi Derya Yıldız’ın galerimizdeki ilk sergisidir.

 “Derya'nın resimleri, müziğin ve renklerin insana dönüşmüş halidir. Bakıldığında ciddi bir müzik sağanağına yakalanır gibi oluruz. İnce bir şiirsel dokunuştan çıkmış fırça darbeleriyle oluşan masalsı figürler sade ve yalın bir anlatımın duruşunu sergiler gibidirler. Belirgin ruh halini yansıtan kadınlar renk, ışık ve kompozisyon üçlemesiyle bir bütünlük içinde her resimde enstrümanlarıyla seyredenlere bir senfoni dinletir gibidirlerDerya Yıldız bu sergisinde bizleri adeta her tabloda ayrı bir müzik yolculuğuna çıkarıyor ve resimleriyle coşturuyor. Kontrast ve canlı renkleri de senfonik bir uyumla resimde buluşturan Derya sıra dışı yorumlarıyla geleceğin yeni heyecanlar taşıyan bir sanatçısı olarak resim sanatının sahnesinde yepyeni figürlerle yer alacağının işaretlerini taşıyor.” Ömer Muz,  Mart 2015

“Bir fuar veya sergi gezerken resimlerden bazıları size ‘Dur, geçme, beni incele’ derBu mesajı  sanatsevere  verebilen  resmin arkasındaki ise ressamıdır. Ankara’da düzenlenen ArtAnkara Sanat Fuarında incelediğim resimler arasında Derya Yıldız’ın resimleri de bana bu duyguyu veren resimlerdendiResmin farklı olduğu kesin. Ama bu farklılığı kısa ve keskin mesajlarla verebilmesi ayrı bir güzellikti. Tuval üzeri yağlıboya  çalışmalarda kadının varolma özelliğinden gelen yapısıyla çağdaş yaşamı uyum içinde harmanlamasını anlatmakta. Sanatçı bu seri çalışmasında müzikteki ritim ve armoniyi pentürle birleştirmiş.”  Vecdi Uzun,  Mart 2015


Ürünleri;1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24